Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wymagania dot. prac dyplomowych

Prace licencjackie

Projekt dyplomowy jest pracą samodzielną, realizowaną przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora na roku IV semestrze 7. Zadaniem promotora jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy. Promotor w przypadku zaistnienia istotnych różnic merytorycznych między nim a dyplomantem może się zrzec opieki nad dyplomem. Praca dyplomowa nie może być realizowana bez opieki promotora.

Prace magisterskie

Projekt dyplomowy jest pracą samodzielną, realizowaną przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora w dwóch semestrach:

  • semestr 1 – Faza I: Ostateczne definiowanie tematu, zbieranie materiałów, analiza, formułowanie założeń, opracowanie kilku wariantów koncepcji, wybór i prezentacja koncepcji przeznaczonej do dalszej realizacji. Semestr zakończony jest prezentacją przed Komisją Dyplomową i zaliczony wpisem w indeksie.
  • semestr 2 – Faza II: Weryfikacja projektu koncepcyjnego. Realizacja projektu wstępnego i podstawowego (ostatecznego). Przygotowanie prezentacji projektu. Sporządzenie dokumentacji całości pracy oraz opisu projektu.

Zadaniem promotora jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy. Promotor w przypadku zaistnienia istotnych różnic merytorycznych między nim a dyplomantem może się zrzec opieki nad dyplomem.

Praca dyplomowa nie może być realizowana bez opieki promotora.

Formalności krok po kroku:

1. Przed obroną dyplomu, do Działu Nauczania należy przesłać mailem na adres dn@asp.waw.pl:

  • Kartę dyplomanta (pobraną ze strony internetowej wydziału i wypełnioną: https://ww.asp.waw.pl/wzory-formularzy-do-pobrania )
  • Poświadczenie wykonanej opłaty za dyplom, w zależności od wersji – dotyczy tylko studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
    – j. polski 60 zł
    – j. polski i j. angielski 100 zł

Przelew należy wykonać na:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Ul. Krakowskie Przedmieście 5
Nr konta PEKAO S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
W tytule należy wpisać: imię, nazwisko oraz opłata za dyplom

2. Z Regulaminu Studiów ASP należy pobrać załączniki 1, 2, 3, 4, wydrukować, wypełnić i dołączyć do pracy dyplomowej

3. Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej: