Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

PROGRAM PUBLICZNY

Od roku akademickiego 2022/23 pracujemy nad realizacją wystaw i wydarzeń dyskursywnych, które prezentują projektowanie jako narzędzie patrzenia na świat.

Celem działań Programu Publicznego jest budowanie nowych platform spotkań osób studiujących i kadry dydaktycznej z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, w tym także poza siedzibą Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Współpracujemy z gronem eksperckim z obszaru projektowania i związanym z pokrewnymi dyscyplinami. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zrealizowaliśmy wydarzenia we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Warszawy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zajmujemy się też opracowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną od roku 1969, prac dyplomowych od 1963 (zbiory w trakcie opracowywania cyfrowego), przechowywanych wcześniej w Zakładzie Dokumentacji. Obsługujemy bibliotekę, która pozwala na korzystanie ze zgromadzonego dotychczas i uzupełnianego księgozbioru, m.in. archiwalnych numerów wybranych tytułów czasopism projektowych.

Paulina Włostowska, WZÓR I POWTÓRZENIE, widok wystawy. Fot. Antonina Konopelska