PROGRAM PUBLICZNY

Od października 2022 roku Wydział Wzornictwa realizuje Program Publiczny, którego celem jest planowanie wydarzeń dyskursywnych, wystaw i publikacji we współpracy z kadrą dydaktyczną, osobami studiującymi na Wydziale Wzornictwa oraz innymi osobami związanymi z projektowaniem i pokrewnymi dyscyplinami. Celem Programu Publicznego jest także budowanie nowych platform spotkań osób studiujących i dydaktycznych z mieszkańcami Warszawy, w tym także poza siedzibą Wydziału Wzornictwa.

W ramach Programu Publicznego działa ogólnodostępna czytelnia, pozwalająca na korzystanie ze zgromadzonego dotychczas i uzupełnianego księgozbioru i publikacji skupionych wokół wzornictwa, czasopism oraz innego typu publikacji. Program Publiczny zajmuje się też opracowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną Wydziału od roku 1969, prac dyplomowych od roku 1963 (zbiory w trakcie opracowywania cyfrowego), przechowywanych wcześniej w Zakładzie Dokumentacji. 

Kuratorzy: Romuald Demidenko, Michał Grzegorzek

ZASADY ARCHIWIZACJI

BIBLIOTEKA / CZYTELNIA
Wydział Wzornictwa dysponuje księgozbiorem i publikacjami skupionych wokół wzornictwa, czasopismami oraz innego typu publikacjami. Niestety, trwające prace remontowe utrudniają korzystanie z niego. Po zakończeniu prac poinformujemy o nowych godzinach otwarcia.

Więcej: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, KURS DESIGN!