Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe dla studentów
Wydziału Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Wzornictwa organizuje program obowiązkowych praktyk studenckich. Każdy student musi obowiązkowo w czasie studiów licencjackich odbyć praktyki studenckie w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.

Praktyki powinny odbywać się podczas letnich wakacji, od 20 czerwca do końca września, aby nie zaburzać porządku zajęć. Najodpowiedniejszym momentem odbywania praktyk są wakacje pomiędzy pomiędzy 6 i 7 semestrem studiów licencjackich. Jednak w przypadku studentów wyróżniających się, mogą to być wakacje pomiędzy semestrem 4 i 5.

Najlepiej, aby w trakcie praktyki studenci mieli możliwość obserwowania realiów pracy projektanta i działania biura projektowego. Wykonywana praca powinna być samodzielną pracą projektową, lub pracą realizowaną pod nadzorem praktykodawcy. Praktyka zawodowa nie może polegać na, wykonywaniu niekreatywnych prac technicznych.

Praktyki zawodowe mogą oferować krajowe lub zagraniczne przedsiębiorstwa produkcyjne lub projektowe, jak również pojedynczy projektanci wykonujący zawód z wolnej stopy. Studenci mogą – i jest to mile widziane – samodzielnie szukać firm, które odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli jednak Student nie ma możliwości samodzielnego znalezienia firmy, może skorzystać z bazy praktykodawców, która tworzona jest na Wydziale. W bazie tej można znaleźć warunki, na jakich poszczególne firmy zapraszają do współpracy.

Warunki te określają:

– charakterystykę przedsiębiorstwa,
– proponowane terminy praktyki,
– adres wykonywania praktyki,
– rodzaj proponowanej pracy,
– ewentualnie warunki finansowe;
– wynagrodzenie miesięczne (jakie), zakwaterowanie, diety, pokrycie kosztów dojazdu na miejsce i z powrotem, dodatkowe ubezpieczenie,
– ewentualne, dodatkowe korzyści edukacyjne np. biblioteka specjalistyczna, możliwość poznania wyjątkowych technologii lub umiejętności itp.

Należy zwrócić uwagę na to, że w ofertach mogą pojawić się propozycje praktykowania za darmo. Decyzje o przyjęciu takiej propozycji pozostawiamy zainteresowanym. Po wybraniu firmy student powinien samodzielnie skontaktować się z praktykodawcą i przesłać mu swoją aplikację wraz z portfolio.
Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na praktykę, należy zgłosić się do Biura Współpracy Zewnętrznej przy Wydziale Wzornictwa w celu podpisania trójstronnej umowy pomiędzy Wydziałem, firmą i studentem, na mocy której, w przypadku praktyk płatnych, firma zobowiązana będzie do podpisania ze Studentem Umowy-zlecenia lub Umowy o dzieło. Wysyłką umowy trójstronnej zajmie się Wydział. Student otrzymuje zaliczenie odbytej praktyki poprzez wpis do indeksu po przedstawieniu satysfakcjonującego sprawozdania w postaci wizualizacji i opisu wykonanych zadań wydrukowanych w formacie A4.

Aby przystąpić do programu studenckich praktyk zawodowych należy skontaktować się z Biurem Współpracy Zewnętrznej.

 

Do pobrania:

Wymiar, zasady i forma praktyk
Wzór umowy trójstronnej

 

Kontakt
Dziekanat Wydziału Wzornictwa

Agnieszka Kołodziej

+48 22 628 16 23
dziekanat.wwp(at)asp.waw.pl