Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Wzornictwa

Wydział Wzornictwa organizuje program obowiązkowych praktyk studenckich. Każdy student musi obowiązkowo w czasie studiów licencjackich odbyć praktyki studenckie w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.

Praktyki powinny odbywać się podczas letnich wakacji, od 20 czerwca do końca września, aby nie zaburzać porządku zajęć. Najodpowiedniejszym momentem odbywania praktyk są wakacje pomiędzy pomiędzy 6 i 7 semestrem studiów licencjackich. Jednak w przypadku studentów wyróżniających się, mogą to być wakacje pomiędzy semestrem 4 i 5.

Najlepiej, aby w trakcie praktyki studenci mieli możliwość obserwowania realiów pracy projektanta i działania biura projektowego. Wykonywana praca powinna być samodzielną pracą projektową, lub pracą realizowaną pod nadzorem praktykodawcy. Praktyka zawodowa nie może polegać na, wykonywaniu niekreatywnych prac technicznych.

Praktyki zawodowe mogą oferować krajowe lub zagraniczne przedsiębiorstwa produkcyjne lub projektowe, jak również pojedynczy projektanci wykonujący zawód z wolnej stopy. Studenci samodzielnie szukają firm, które odpowiadają ich zainteresowaniom.

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na praktykę, należy zgłosić się do dziekanatu, aby uzyskać podpis prodziekana ds. studenckich na umowie trójstronnej podpisywanej pomiędzy wydziałem, firmą i studentem, na mocy której, w przypadku praktyk płatnych, firma zobowiązana będzie do podpisania ze studentem umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (umowę można przesłać mailowo na adres mailowy dziekanatu).

Student otrzymuje zaliczenie odbytej praktyki poprzez wpis do Akademusa po przedstawieniu prodziekanowi ds. studenckich satysfakcjonującego sprawozdania w postaci wizualizacji i opisu wykonanych zadań wydrukowanych w formacie A4.