Władze

Dziekan
prof. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski@asp.waw.pl

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. ASP
agnieszka.roznowska@asp.waw.pl

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP
magda.kochanowska@asp.waw.pl