Władze

Dziekan
dr hab. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
agnieszka.roznowska(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska
magda.kochanowska(at)asp.waw.pl