Współpraca

Współpraca z Wydziałem Wzornictwa ASP w Warszawie
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest otwarty na współpracę z polskimi i zagranicznymi firmami i instytucjami. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Realizowane programy projektowe z udziałem naszych studentów cieszą się dużym uznaniem i przynoszą wzajemne korzyści – dla studentów są okazją do sprawdzenia i doskonalenia umiejętności, dla partnera wydziału – okazją do skonfrontowania swoich oczekiwań ze świeżym spojrzeniem najmłodszego pokolenia projektantów. Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy zachęcamy do kontaktu z dziekanatem wydziału.

Praktyki zawodowe dla studentek i studentów Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozwija program obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów. Każdy student kursu licencjackiego powinien w czasie wakacji (20 czerwiec – 30 wrzesień) odbyć praktyki w wymiarze co najmniej 1 miesiąca.

Kogo może zainteresować ten program?
Propozycja przyjęcia naszych studentów na praktykę zawodową skierowana jest do:

  • firm projektowych,
  • samodzielnie pracujących projektantów,
  • firm produkcyjnych, posiadających komórkę projektową lub wdrożeniową,
  • firm wdrożeniowych, działających w Polsce lub za granicą. Oferujemy Państwa firmie dodatkowe ręce pełne zapału i świeże głowy pełne pomysłów. Nasi studenci są młodymi utalentowanymi osobami, które, jako jedni z bardzo wielu chętnych przeszli trudny proces rekrutacji i utrzymali się na naszym wydziale.

Jaki jest cel praktyk zawodowych?
Celem praktyk zawodowych jest przybliżenie studentom realiów pracy projektanta w ramach działania biura projektowego lub komórek projektowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wykonując pod Państwa nadzorem kreatywną pracę projektową, student powinien konfrontować ją z realnymi problemami produkcji. Państwa firma odnieść może z tej współpracy korzyści w postaci:

  • realizacji konkretnego zadania projektowego,
  • przeprowadzenia studium możliwości w zakresie kształtu nowych produktów,
  • poznania i sprawdzenia w działaniu potencjalnego młodego pracownika.

W jaki sposób zaprosić studenta Wzornictwa na praktyki do swojej firmy?
Należy wypełnić formularz dostępny on-line lub formularz pobrany ze strony internetowej (poniżej) i odesłać go na adres: dominik.glab@asp.waw.pl. Jesteśmy żywo zainteresowani charakterem pracy jaką Państwo chcecie powierzyć naszym studentom, oraz warunkami, które im stworzycie. Po zaakceptowaniu Państwa oferty zostanie ona opublikowana wśród naszych studentów. Zainteresowani wyślą do Państwa drogą mailową swoje CV i Portfolio. Po wyborze praktykanta, należy wypełnić Umowę trójstronną, którą można pobrać z naszej strony internetowej. Po wydrukowaniu 3 kopii, prosimy o ich podpisanie i wysłanie na adres:

Biuro Współpracy Zewnętrznej
Wydział Wzornictwa ASP
ul. Myśliwiecka 8, 00–459 Warszawa

Po podpisaniu jej przez Dziekana Wydziału Wzornictwa i wybranego praktykanta, umowa zostanie Państwu odesłana pocztą. W razie jakichkolwiek pytań bądź trudności związanych z programem studenckich praktyk zawodowych proszę o kontakt, z przyjemnością postaram się pomóc.

KONTAKT:

dr Dominik Głąb
dominik.glab@asp.waw.pl