Pracownia Rysunku


Prowadzący
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz


Program

Dwuletni kurs rysunku ma na celu przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnych studiów nad zapisem rzeczywistości, wykorzystaniem analizy i syntezy w obrazowaniu na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rysunek rozwija wrażliwość i wyobraźnię twórczą niezbędną w procesach projektowych. Poprzez ćwiczenia studenci zapoznają się z elementami warsztatu rysunku artystycznego, kształcą umiejętności posługiwania się „widzeniem”. Tematy bazują na rozwijaniu warsztatu rysunkowego, pracy z modelem żywym, analizie perspektywy zbieżnej, doskonaleniu obserwacji przestrzeni we wszystkich jej zależnościach, analizie konstrukcji i światła. Zagadnienia realizowane na II roku studiów w Pracowni Rysunku mają na celu rozwinięcie umiejętności rysunkowych do prezentacji własnych projektów..

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 1, 2, 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Ubioru