Pracownia Projektowania Opakowań i Marek (PPOiM)


Prowadzący
dr hab. Maciej Konopka


Program:

  1. Celem zajęć ma być przybliżenie studentom zagadnień z zakresu współczesnego tworzenia marek ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę opakowania w tym procesie, próba umieszczenia go w kontekście szerszych procesów, w szczególności zmieniającego się rynku i świata komunikacji wizualnej w ogóle.
  2. Studenci po ukończeniu kursu powinni rozumieć rolę i możliwości oddziaływania designu w rzeczywistości społeczno gospodarczej oraz wynikające z tego miejsce, znaczenie i społeczną odpowiedzialność projektanta w skomplikowanym procesie tworzenia marek.
  3. Studenci będą mogli również zdobyć podstawową wiedzę na temat praktycznego procesu tworzenia opakowania, jako elementu procesu brandingu a tym samym powinni być przygotowani do podjęcia samodzielnych zadań w tym zakresie, jak też nawiązania twórczej współpracy ze specjalistami od marketingu.

Dobrym przykładem współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest praca nad badaniem potencjału pomysłów na produkty stworzone w duchu sustainability. Do badania prowadzonego przez Kantar Polska studenci opracowali wizualizacje nowych produktów. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.

 

Strona społecznościowa pracowni

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu: wtorki i piątki, godz. 10-13.