dr Karolina Dudek

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i marketingu oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje również w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z teorii zarządzania, współczesnych wyzwań i nowy trendów w zarządzaniu oraz badania strategii konkurowania producentów mebli biurowych poprzez skuteczne wykorzystanie wzornictwa. W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury (2013-2016), Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (2013-2015) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Tłumaczyła teksty z języka angielskiego (m.in. Paula Rabinowa i Jamesa Clifforda). Od 2012 roku jest związana z redakcją „Stanu Rzeczy”, od 2016 roku jest zastępcą redaktora naczelnego. Współredaktorka tomów Nowe kłopoty z kulturą (2016) i Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015) oraz numeru tematycznego „Stanu Rzeczy” poświęconego związkom nauki i sztuki (2013). Autorka książek Koniec ery calvadosu. Praca i design w późnej nowoczesności (2019) oraz Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką (2018) oraz kilkudziesięciu artykułów, współautorka książki Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie (wspólnie ze Sławomirem Sikorą). Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań. Od kilku lat związana jest zawodowo z branżą nieruchomości biurowych. Pracuje jako Dyrektor Workplace Strategy w Forbis Group: wspiera organizacje w budowaniu strategii nowoczesnych środowisk pracy i zarządzaniu zmianą związaną w wdrażaniem nowych stylów pracy. Jest prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Dla magazynu „Obiekty” pisze o współczesnych środowiskach pracy i wykorzystywaniu badań w projektowaniu. 

Zainteresowania badawcze: organizacje i organizowanie, design i praca, wykorzystywanie badań w projektowaniu, antropologia przestrzeni, antropologia wizualna

 

Przedmioty:
Podstawy badań w procesie projektowania
Badania w procesie projektowym
Wiedza o zawodzie
Email: karolina.dudek@asp.waw.pl