Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Wzornictwa


Koordynatorka
adi. dr Agata Szydłowska


Program
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta przez zapoznanie go z problemami, z którymi zetknie się w przyszłej działalności, jak prawo autorskie i patentowe, umiejętność prowadzenia negocjacji oraz autoprezentacji, wycena własnej pracy, zakładanie własnej firmy itp. Znajomość tych problemów oraz ich modelowych rozwiązań ma pomóc absolwentom w uzyskaniu pracy oraz dalszej działalności.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 7 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej.

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept