Zarządzanie designem


Prowadzący – dr Paweł Balcerzak, adiunkt


Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami zarządzania projektowaniem, organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć projektowych. Studenci mają zaznajomić się z zasadami prowadzenia analizy uwarunkowań procesu projektowego oraz mają umieć budować wnioski, opracować ofertę, wycenić pracę, wybrać metody działania, określić etapy i zarządzić czasem, narzędziami projektowymi, wdrożeniem, organizować prace w zespołach interdyscyplinarnych. 

Zajęcia będą polegały na wykładach i ćwiczeniach, dotyczących organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć projektowych. Główny nacisk będzie położony na  sposób przeprowadzenia projektu. Analiza uwarunkowań i wnioski, opracowanie oferty i wycena pracy, wybór metody działania, etapy i zarządzane czasem, narzędzia projektowe, wdrożenie, praca w zespole interdyscyplinarnym.

Każde z ćwiczeń dotyczyło będzie innego modelu biznesu projektowego np.:

  • projektowanie produktu dla małego producenta wyrobu technicznego,
  • projektowanie produktu dla korporacyjnego producenta wyrobu technicznego,
  • projektowanie opakowań dla korporacyjnego producenta kosmetyków, żywności lub materiałów budowlanych,
  • projektowanie stoiska targowego dla markowego klienta,
  • projektowanie dla klienta państwowego, spółek skarbu państwa, samorządów pod władaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
  • projektowanie własnego przedsięwzięcia produkcyjnego,