Wyzwania Współczesności


Koordynatorzy
dr Józef A. Mrozek, adiunktdr Magda Kochanowska, adiunkt
Współpraca
dr Katarzyna Kasia, adiunkt i dr Monika Murawska, adiunkt


Program
Program konwersatorium Wyzwania Współczesności został zainicjowany przez Katedrę Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa w roku akademickim 2009/10 w przekonaniu, że rolą wyższej uczelni, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych, powinno być nie tylko kształcenie artystów i projektantów, ale także inteligencji, warstwy tradycyjnie przekazującej w Polsce wartości kulturowe i otwartej na wyzwania, jakie stawiają obecne czasy, a obecnie ustępującej miejsca tzw. profesjonalistom. W założeniach przyjęto bezpośredni kontakt studentów z ludźmi, którzy są w Polsce uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach, przy czym zapraszani są reprezentanci dziedzin, które nie są związane z dyscypliną projektowania ani działalnością artystyczną.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 semestru studiów II stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej i fakultatywne dla innych zainteresowanych