Projektowanie współczesne


Prowadząca
dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Program
Cykl zajęć Projektowanie współczesne (dawniej „Wzornictwo na świecie”) ma na celu zapoznanie studentów z bieżącym stanem rozwoju dyscypliny, którą będą uprawiać. Zajęcia w każdym roku są aktualizowane. Studenci nie są biernymi uczestnikami wykładów, ale razem z prowadzącym współtworzą treść zajęć, aktywnie poszukują informacji, samodzielnie je opracowują i dzielą się pozyskanymi danymi, zawsze kształtując własną opinię dotyczącą omawianych tematów.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 6 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej