Pracownia Rzeźby i Multimediów


Prowadzący
prof. Wiktor Gutt
dr Cezary Koczwarski, adiunkt


 

 

Program

Zadania realizowane w naszej pracowni odnoszą się do trzech najbardziej istotnych problemów związanych z twórczością. Problem pierwszy dotyczy wprost warsztatu rzeźbiarskiego w kontekście Wydziału Wzornictwa. Zadania, w których należy uruchomić praxis rzeźbiarza, a w procesie kreacyjnym dopełnić  projektowaniem, doznawaniem i improwizacją. Okazją do takiego działania są zadania studyjne oparte na obserwacji i wyrazowej interpretacji aktu. Pozwala to w istotny sposób uwrażliwić studentów na doznania płynące z kontaktu z żywym człowiekiem, a nie z jego wirtualnym modelem. Ważna jest świadomość, którą można by określić jako rytualną obecność na polu sztuki. To założenie jest kontynuacją programu pracowni Prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Problem drugi odnosi się do wspólnotowej sytuacji jaka powstaje między studentami w Pracowni. Korzystamy z doświadczeń z gier dydaktycznych Prof. Oskara Hansena, oraz projektu Prof. Grzegorza Kowalskiego – Obszar Wspólny, Obszar Własny. Aktywność studentów we wspólnotowych zadaniach realizowana jest na poziomie rzeźbiarskich lub performatywnych działań, oraz równolegle prowadzonej notacji filmowej i fotograficznej – jako autonomicznej konstrukcji artystycznej. Problem trzeci dotyczy konwencji twórczych w obszarze różnych kultur. Inspiracja płynęła z lektur antropologicznych oraz z materiałów ikonograficznych pokazujących sztukę ciała w kulturach plemiennych. Interesuje nas wspólnotowy i rytualny aspekt tak rozumianej sztuki. Realizujemy zadania, w których replikowanie natury poprzez rzeźbę zostaje dopełnione oznaczaniem, czyli działaniem wprost na ciele człowieka lub obiekcie. Jest to swoisty kontrapunkt dla rzeźbiarskiego autoportretu. Ciało jako najbardziej pierwotne medium artystycznej kreacji jest w naszej pracowni ważnym elementem dydaktyki, wciąż na nowo odkrywanym przez kolejne roczniki studentów.

Zajęcia obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów I stopnia Katedry Mody
Pracownia do wyboru dla studentów II i III roku studiów I stopnia specjalizacji Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej