Pracownia Projektowania Ceramiki (PPC)


Prowadzący
mgr Bartłomiej Mejor


Program:

W ramach zajęć pracowni studenci realizują zadania projektowe z zakresu projektowania form ceramicznych, które mogą być wykonywane rzemieślniczo w limitowanych edycjach lub wdrażane do produkcji przemysłowej. Działania w ramach pracowni koncentrują się na wykorzystaniu ceramiki we współczesnym kontekście. Żyjemy w epoce szybkiego rozwoju technologicznego i powinniśmy uwzględnić możliwości, jakie dają obecnie narzędza cyfrowe, także w dziedzinie takiej jak projektowanie ceramiki. Efektem może być wypracowanie nowej estetyki i form wizualnie stymulujących, ale zachowujących funkcjonalny charakter. Podczas pracy nad projektami zwracamy szczególną uwagę na specyficzne ograniczenia materiału i konsekwencje tych ograniczeń dla procesu projektowego.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne.

 

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
poniedziałki i czwartki, godz. 10-14.