Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Wzornictwa


Prowadzący

dr hab. Wojciech Małolepszy, profesor ASP

dr Robert Pludra, adiunkt


Program
Pracownia działa na drugim roku studiów licencjackich. W tym czasie, staramy się by studenci rozwijali umiejętności obserwacji; podejmowali próby pracy zespołowej w tworzeniu założeń, projektowaniu i realizacji prototypu; intuicyjne poznawali ergonomię i zasady konstruowania; pracowali z materiałem i w skali człowieka; oswajali się z eksperymentem; zdobywali umiejętności w prezentowaniu projektu a przy tym dobrze się bawili.

Studenci powinni także spotkać się z przykładami aktywności zawodowej, które koncentrują się na odbiorcach i ich potrzebach niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem konsumpcyjnym a wynikających ze zmian zachodzących w świecie (problematyka równej dostępności, zmiany demograficzne, kryzys energetyczny, ekologia itp.). Powinni mieć możliwość rozwijania zdolności dostrzegania potrzeb oraz umiejętności obserwacji w warunkach wymagających szczególnej wrażliwości. W tym celu, w ramach Pracowni, corocznie organizujemy kilkudniowe warsztaty podejmujące problematykę z obszaru projektowania społecznego. Warsztaty poprzedzone są wykładami, obserwacjami, zapraszamy specjalistów praktyków lub prowadzących badania naukowe.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej

Wydarzenia

Więcej