Pracownia Podstaw Projektowania 2


Prowadzący

prof. Wojciech Małolepszy

dr Robert Pludra, adiunkt


Program
Pracownia działa na drugim roku studiów licencjackich. W tym czasie, staramy się by studenci rozwijali umiejętności obserwacji; podejmowali próby pracy zespołowej w tworzeniu założeń, projektowaniu i realizacji prototypu; intuicyjne poznawali ergonomię i zasady konstruowania; pracowali z materiałem i w skali człowieka; oswajali się z eksperymentem; zdobywali umiejętności w prezentowaniu projektu a przy tym dobrze się bawili.

Studenci powinni także spotkać się z przykładami aktywności zawodowej, które koncentrują się na odbiorcach i ich potrzebach niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem konsumpcyjnym a wynikających ze zmian zachodzących w świecie (problematyka równej dostępności, zmiany demograficzne, kryzys energetyczny, ekologia itp.). Powinni mieć możliwość rozwijania zdolności dostrzegania potrzeb oraz umiejętności obserwacji w warunkach wymagających szczególnej wrażliwości. W tym celu, w ramach Pracowni, corocznie organizujemy kilkudniowe warsztaty podejmujące problematykę z obszaru projektowania społecznego. Warsztaty poprzedzone są wykładami, obserwacjami, zapraszamy specjalistów praktyków lub prowadzących badania naukowe.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej