Pracownia Podstaw Projektowania I


Prowadzący:
mgr Jan Buczek, asystent
mgr Tomasz Januszewski, starszy wykładowca
mgr Jerzy Wojtasik, starszy wykładowca


Program
Celem zajęć jest nauka rozumienia podstawowych elementów i czynników, które konstytuują produkt, zwrócenie uwagi na właściwości konstrukcyjne materiałów i ich wpływ na budowę formy przedmiotu; operowanie środkami wyrazu plastycznego, stylem, konwencją; zapoznanie się ze specyfiką projektowania formy przedmiotów, której głównym zadaniem jest oddziaływanie pojęciowe, skojarzenie, “transmisja” określonych idei; poznanie uwarunkowań formy przedmiotu poprzez różnorodne potrzeby użytkownika; posługiwanie się specyfikacją projektową.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej