Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej


 Prowadzący
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
mgr Ja­kub Je­zier­ski


Program
Celem dwusemestralnych zajęć jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę pozwalające na podejmowanie zadań projektowych z zakresu komunikacji wizualnej na wyższych latach studiów. Zajęcia składają się z ćwiczeń projektowych oraz wykładów i warsztatów. W semestrze zimowym przewidziane są cztery zadania projektowe. Ich celem jest poznanie podstawowych środków języka graficznego służących do przekazywania informacji, budowania znaczeń i nastrojów komunikacji wizualnej. Zadania realizowane są na planszach 29 x 29, A3 oraz w formie makiety przestrzennej. W semestrze letnim uczestnicy kursu realizują wieloelementowe zadanie projektowe z zakresu identyfikacji wizualnej. W skład projektu wchodzą następujące elementy: znak graficzny, sygnet literniczy, komplet druków firmowych, katalog i plakat, formy przestrzenne, jak np. opakowanie lub forma architektoniczna. Forma realizacji: makiety przestrzenne i dokumentacja na planszach A2.

Stro­na spo­łecz­no­ścio­wa pra­cow­ni

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej