Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej


 Prowadzący
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
mgr Ja­kub Je­zier­ski


Program
Podstawy Komunikacji Wizualnej to kurs, który daje studentom 2 roku zestaw podstawowych umiejętności z zakresu projektowania graficznego. Program dydaktyczny składa się z wykładów, warsztatów oraz zadań projektowych, które studenci realizują pod okiem pedagogów i w oparciu o ich korekty.

Program pracowni jest dostosowany do nauczania online. Warsztaty prowadzone są w trybie online lub hybrydowym.

Istotnym celem dydaktycznym jest otwieranie studentów na ważne tematy współczesności. Dobrym przykładem jest zadanie z projektowania piktogramów ilustrujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu - programu UE, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 r.

Nie mniej ważną kwestią jest warsztat projektanta i dostosowywanie form komunikacji wizualnej do potrzeb wynikających ze specyfiki tematu, medium, czasu czy odbiorców. Podczas zajęć studenci rozwijają szeroki zakres kompetencji z zakresu typografii, animacji, ilustracji, projektowania 3D czy UX.

W edukacji Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej kluczowe jest rozwijanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej Kultury Wizualnej i Historii Projektowania Graficznego.

Program pracowni jest dostosowany tak, by zadania projektowe oprócz walorów edukacyjnych miały również wymiar użyteczny dlatego, część z nich powstaje we współpracy z organizacjami i instytucjami, zewnętrznymi. Wśród partnerów zewnętrznych wymienić można: Fundację Habitat for Humanity Poland, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Sztuki Współczesnej INSITU, Instytut Sztuk Pięknych

Stro­na spo­łecz­no­ścio­wa pra­cow­ni

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej