Pracownia Materiałoznawstwa i Projektowania Tkanin


Prowadząca
mgr Magdalena Komar, wykładowca


Program

W czasie tych 4 semestrów studenci poszukują metod i technik pracy z tkaniną. Poznają charakter i właściwości materiałów poprzez pracę z nimi.
W każdym semestrze realizowany jest jeden projekt na zadany temat. Ćwiczenia te rozpoczynają się poszukiwaniem inspiracji, badaniem tematu (próbami w papierze), a kończą się próbą stworzenia kolekcji tkanin.
Studenci zachęcani są do indywidualnych poszukiwań, eksperymentów i innowacji.

Pracownia obejmuje 1 i 2 rok studiów w Katedrze Mody.