Pracownia Kreacji Przekazu


Prowadzący

prof. Ksawery Piwocki
as. Jakub Marzoch


 

Cel zajęć

Celem zajęć jest nauka tworzenia świadomego i pełnego przekazu treści, wynikających z
badawczego opracowanie tematu projektowego.

Zakres tematyczny

W pracowni wydawane są hasła otwarte, umożliwiające różnorodną analizę semantyczną.
Pozwala to realizować rozbudowane tematy badawcze, skorelowane z wieloma dziedzinami życia
kulturalnego, społecznego i gospodarczego.

Program pracowni

Realizacja tematu jest zależna od indywidualnych zainteresowań studenta. Zajęcia odbywają się w formie dialogu i dyskusji.

Na podstawie świadomie dobranych materiałów student przygotowuje autorski materiał będący komentarzem do wydanego zagadnienia. Pozwala to doprecyzować i określić podejmowany obszar projektowy i zbudować założenia.

Rozwinięciem powinna być wypowiedź projektowa w dowolnej technice: grafika, film, opracowanie wielomedialne, forma trójwymiarowa, obiekt użytkowy, w uzasadnionych przypadkach wypowiedź tekstowa.

Zamknięciem opracowania jest przygotowanie wystąpienia będącego ostatecznym komentarzem do tematu. W pracowni kładziemy nacisk na dopasowanie technologii i formy prezentacji końcowej do podejmowanego obszaru projektowego.

Zarówno opracowanie obszaru, praca nad koncepcją jak i prezentacja powinny mieć formę badawczą, pozwalającą na multidyscyplinarną i wielowątkową kreację przekazu.

 

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów II stopnia (studia magisterskie) – 2 i 3 semestr

 

Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu:
poniedziałki i czwartki, godz. 9-13