Podstawy badań w procesie projektowania


Prowadząca
dr Karolina Dudek


Program

Celem kursu jest wprowadzenie studentek i studentów do problematyki wykorzystywania badań w procesie projektowania. Omówione zostaną główne metody i techniki nauk społecznych oraz sposoby konstruowania pozycji, z której prowadzi się badania. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie prowadzenia badania przy zaangażowaniu różnych grup interesariuszy.

  1. Wprowadzenie. Interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, action research. Konstruowanie pozycji, z której prowadzi się badania, oraz pytania badawczego. Etyka w badaniach
  2. Desk research. Jak dotrzeć do wyników badań/jak znaleźć interesujące materiały? Jak czytać badania?
  3. Badania jakościowe i ilościowe, metody mieszane. Od pytania badawczego do doboru narzędzi
  4. Etnografia i badania eksploracyjne. Bogactwo danych jako wyzwanie w procesie projektowania
  5. Przykład 1. Badania środowiska pracy
  6. Przykład 2. Zrozumieć lokalność. Etnograficzne badania w mieście
  7. Warsztat z projektowania badań

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej