Plany zajęć i harmonogram

Plan zajęć dla studentów Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej I stopnia (pdf)
Plan zajęć dla studentów Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej II stopnia
(3 semestralny) (pdf)
Plan zajęć dla studentów Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej II stopnia
(4 semestralny) (pdf)
Plan zajęć dla studentów Projektowania Ubioru (pdf)
Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 (pdf)
Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021 (pdf)