Modelowanie


Prowadzący:
mgr Jan Buczek, asystent
mgr Tomasz Januszewski, starszy wykładowca
mgr Jerzy Wojtasik, starszy wykładowca


Program
Celem zajęć jest zapoznanie z właściwościami fizycznymi i konstrukcyjnymi materiałów modelarskich i prototypowych; zapoznanie z różnorodnymi technikami modelowymi i narzędziowymi; zaznajomienie z metodami obróbki modelarskiej i prototypowej; nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania makiet roboczych, modeli imitacyjnych i prototypowych projektów. W ramach zajęć realizowane są następujące zagadnienia modelarskie: narzędzia i metody obróbki pianki modelarskiej: cięcie, łącznie, szlifowanie; narzędzia i metody obróbki tektury, papieru, kalki; narzędzia i metody obróbki gipsu: forma negatywowa i pozytywowa; narzędzia i metody obróbki drewna; narzędzia i metody obróbki metalu – blachy i prętów; narzędzia i metody obróbki pleksi: klejenie, formowanie na gorąco, wiercenie, szlifowanie, toczenie, polerowanie, matowienie; narzędzia i metody obróbki modelarskiej wydruków 3D: gruntowanie, szlifowanie, szpachlowanie, lakierowanie. Wszystkie poruszone zagadnienia kończą się realizacją modelarską zadanego obiektu.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej