Kim jesteśmy?

 

 
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie istnieje od 1977 roku. Nasz program odzwierciedla całościowe myślenie o designie: łączy projektowanie produktu, komunikacji wizualnej i przestrzeni oraz projektowanie ubioru z wiedzą o rynku, technologiach, naukach społecznych, sztuce i kulturze. Trzy kluczowe filary naszego programu to design, sztuka i teoria.

 

 


 

Design

Projektowanie (design) jest dziś obecne we wszystkich sferach życia. Dotyczy nie tylko produktów przemysłowych i grafiki, ale też usług i doświadczeń. Na Wydziale Wzornictwa uczymy konkretnych metod — sposobów myślenia i działania. Dla nas design to proces prowadzący do tworzenia rozwiązań, które odpowiadają istotnym dla odbiorców wartościom, zarówno na poziomie funkcjonalnym i estetycznym, jak i emocjonalnym. Studenci poznają ten proces, aby skutecznie określać potrzeby użytkowników i budować rozwiązania, które odpowiadają na realne problemy, wykorzystują optymalne technologie i odnoszą sukces na rynku przy zachowaniu szacunku do środowiska naturalnego.

 


 

Sztuka

Studenci naszego wydziału uczestniczą w zajęciach z malarstwa, rysunku i rzeźby. Od momentu powstania wydziału, pracownie artystyczne były jednym z filarów nauczania, a także współtworzyły szczególny charakter i atmosferę tego miejsca. Tak jest do dziś. Studenci pracują z wybitnymi artystami działającymi w wielu mediach, aktywnymi na polu sztuki. Wyjeżdżają na plenery, współpracują z uczelniami i instytucjami z Polski i zagranicy. Szczególną rolę w nauczaniu artystycznym pełni koncepcja formy otwartej opracowana przez Oskara Hansena. Rolą nauczania sztuki na naszym wydziale jest nie tyle doskonalenie tradycyjnie pojętego warsztatu artystycznego, co kształtowanie wolnego, twórczego i niezależnego myślenia.

 


 

Teoria

Wydział Wzornictwa posiada swoją własną Katedrę Historii i Teorii. Jesteśmy świadomi tego, że studia nad designem są czymś odrębnym niż tradycyjna historia sztuki, dlatego nasi studenci, oprócz ogólnoakademickich zajęć z estetyki, historii sztuki, czy filozofii, uczestniczą w skrojonych na potrzeby naszego programu wykładach, seminariach i konwersatoriach, które łączą ich praktykę z kontekstem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Katedra Historii i Teorii Designu zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizuje wydarzenia, takie jak odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja Fair Design, która poświęcona jest refleksji na temat współczesnych wyzwań, przed którymi stoją projektanci.