Katedra Praktyk Artystycznych


dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor ASP
Kierownik Katedry Praktyk Artystycznych


Pracownie Katedry Malarstwa, Rzeźby i Rysunku – inicjują artystyczną kreację studentów, dopełniając poznawany przez nich warsztat projektanta mody i dizajnu. Proces kształcenia prowadzi studentów od podstaw budowania formy wizualnej, po samodzielną twórczą aktywność. Ważnym elementem dydaktyki, są zadania realizowane wspólnotowo, a także umiejętność rejestrowania ich filmowo i fotograficznie. Dopełnieniem dydaktyki opartej na poznawaniu szeroko rozumianego warsztatu wizualnego, są poszukiwania przez studentów i pedagogów kontekstów kulturowych i społecznych twórczości. Zderzenie dwóch postaw – kreatora indywidualisty i projektanta – stanowią twórczy zaczyn dla warsztatowych i mentalnych aktywności studentów.


Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn

Prowadzący: dr Ewa Maria Śmigielska, adiunkt mgr Antonina Konopelska, wykładowca


Pracownia Rzeźby i Multimediów

Prowadzący: prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski, adiunkt


Pracownia Malarstwa i Rysunku 1

Prowadzący: dr Mikołaj Chylak, adiunkt


Pracownia Malarstwa i Rysunku 2

Prowadzący: prof. Łukasz Korolkiewicz