Katedra Podstaw Projektowania


dr Robert Pludra, adiunkt
Kierownik Katedry Podstaw Projektowania


Katedra Podstaw Projektowania prowadzi dwuletnie nauczanie początkowe, rozpoczynające naukę projektowania, które wymaga harmonijnego zespolenia w formie przedmiotu znaczeń, które nadają mu kultura, technika, użytkowanie i rynek.  Program szczegółowo określa kolejność wprowadzania poszczególnych aspektów projektowania oraz koordynuje wątki rozwijane w ramach różnych zajęć, aby jak najszybciej i najefektywniej  dojść do poziomu, który pozwala studentowi objąć w całości skomplikowany proces, jakim jest samodzielne i sensowne kreowanie materialnych obiektów o wysokiej jakości wizualnej i technicznej. W ramach Katedry obok nauki samego projektowania prowadzone są zajęcia służące rozwojowi warsztatu projektanta takie jak: techniki prezentacyjne, komputerowe wspomaganie projektowania i technologie przemysłowe. Zajęcia prowadzone w pracowniach Katedry Podstaw Projektowania wspierane są przez naukę kompozycji rzeźbiarskiej oraz wykłady z teorii i historii designu.