Katedra Mody


dr Janusz Noniewicz
Kierownik Katedry Mody


Na Wydziale Wzornictwa w ramach Katedry Mody prowadzona jest specjalizacja projektowanie ubioru. Nie bez powodu w nazwie katedry oraz specjalizacji pojawiają się dwa słowa na określenie przedmiotu prowadzonych studiów – ubiór i moda – pojecia bliskie, ale zdecydowanie różne. Oznaczają one dwa odmienne, choć blisko spokrewnione, kierunki edukacji. Projektowanie ubioru skupia się na obiektach – ich formach, kształtach, konstrukcjach, technikach i materiałach. Projektowanie mody natomiast koncentruje się na ideach – społecznych, politycznych, estetycznych, artystycznych, kulturowych. Tych, z których rodzi się moda, oraz tych, które sama kształtuje i wprowadza w życie. 

Projektowanie ubioru mówi o środkach wykorzystywanych przez projektanta w kształtowaniu spersonalizowanej wypowiedzi, jaką we współczesnym świecie jest kolekcja mody. Uczy jednak nie tylko sprawnego posługiwania się określonym językiem, ale również badania jego granic, przełamywania ograniczeń, wystawiania na próbę, eksperymentowania. Środki, jakimi posługuje się projektowanie ubioru, są bowiem poddawane nieustannej ewaluacji i ewolucji. Zmieniają się razem ze zmianami zachodzącymi w języku, architekturze, kulturze, w kształtowanych przez naukę poglądach na świat i człowieka. 

Projektowanie mody eksploruje coraz bardziej płynne granice pomiędzy modą a sztuką. Wzbogaca projektowanie o środki natury artystycznej. Uczy używania współczesnych mediów do budowania wypowiedzi, w których moda staje się jednym ze sposobów opisu i kształtowania nowoczesnej wizji świata. Używa do tego celu rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, filmu i działań performatywnych. Katedra Mody prowadząc badania z historii mody i ubioru, teorii kultury, literatury, filmu i sztuk plastycznych oraz poznając idee i kierunki współczesnego kształcenia uniwersyteckiego, wprowadza modę w świat nauk społecznych i humanistycznych, traktując ją jako niezbywalną część kulturowego dorobku współczesnego świata. 

Pracownia Projektowania Graficznego

Prowadząca: dr Dominika Wirkowska


Pracownia Projektowania Mody

Prowadzący: dr Janusz Noniewicz


Pracownia Projektowania Materiałów

Prowadząca: dr Magdalena Komar


Projektowanie Ubioru 1

Prowadzący: Irina Dzhus


Pracownia Projektowania Ubioru 2

Prowadząca: Zuzanna Srebrna


Pracownia Projektowania Ubioru 3

Prowadzący: Manon Kündig


Historia i Teoria Mody

Prowadząca: dr Aleksandra Jatczak, wykładowca


Pracownia Rzeźby

Prowadzący: prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski, adiunkt


Pracownia Rysunku

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, profesor ASP


Pracownia Technologii i Konstrukcji Ubioru

Prowadzący: mgr Katarzyna Koperczak, dr Krzysztof Skorupka, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka


Pracownia Krawiecka

Prowadzący: dr Krzysztof Skorupka, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka