Historia wzornictwa II


Prowadząca
dr Agata Szydłowska, adiunkt


Program
Celem zajęć jest zaznajomienie studentek i studentów z podstawowymi problemami związanymi z historią wzornictwa w kontekście przemian społecznych, kulturowych, politycznych i technologicznych. W rezultacie studentki i studenci będą w stanie zrozumieć wielorakie powiązania własnej dyscypliny z życiem społecznym oraz odnajdywać historyczne źródła współczesnej praktyki. Zajęcia mają formę wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami. 

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej