Historia wzornictwa II


Prowadzący
dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Program
Cykl wykładów Historia wzornictwa ma na celu zapoznanie studentów z dziejami dyscypliny, którą będą uprawiać. Ma też wykazać, że wzornictwo w procesie swego historycznego rozwoju zawsze uwikłane było nie tylko w dzieje sztuk pięknych, ale też w inne zjawiska, takie industrializacja, przemiany społeczne, ekonomia, idee polityczne itp.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej