Eksperymentalna Pracownia Drewna (EPD)


Prowadzący
mgr Paweł Jasiewicz


Program
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie projektowania mebli, szerokiego zastosowania drewna, i tworzyw drewnopochodnych. Wprowadzane ćwiczenia rozwijają sprawność zbierania informacji, analizy, kreacji, konstruowania, modelowania, prezentacji werbalnej, multimedialnej i rysunkowej. Przekazywana jest wiedza w jaki sposób wykorzystywać istniejące metody projektowania i jak tworzyć nowe dostosowane do opracowywanego zagadnienia.

W trakcie realizacji wydanych zadań student uczy się rozpoznawać i definiować potrzeby przyszłych użytkowników, następnie stara się znaleźć odpowiednie rozwiązanie funkcjonalne, konstrukcyjne i właściwa technologię produkcji. W zależności od realizowanego ćwiczenia praca rozpoczyna się od obserwacji zachowań użytkowników i rozpoznania problemu lub od zapoznania się z technologią w przypadku gdy opracowywany jest nowy materiał. Następnie prowadzona jest analiza zebranych informacji, by w kolejnym etapie zacząć kreować kierunki projektowe z rozwiązaniem funkcjonalnym i konstrukcyjnym. W wyniku selekcji zostaje wybrana koncepcja do ostatecznego rozwinięcia. Realizowany projekt powstaje przez budowanie szybkich modeli i prototypów, które prowadzą do ostatecznego rozwiązania.

Istotne jest by student samodzielnie konstruował przedmiot od początku, ucząc się na swoich błędach konstrukcji, ergonomii, materiałoznawstwa i technologii produkcji. Maksyma pracowni to: Myślenie przez robienie!

Ważnym elementem programu jest współpraca z zakładami rzemieślniczymi oraz innymi uczelniami tj. Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie, gdzie prowadzone są gościnne wykłady z materiałoznawstwa. Podczas realizacji tej części programu, studenci uczą się prezentacji obranych celów przed osobami z firm współpracujących z pracownią.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
poniedziałki i czwartki, godz. 9-14.