Design i kultura


Prowadząca
dr Agata Szydłowska, adiunkt


Program
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności patrzenia na dizajn z perspektywy szerszych problemów kulturowych. Nacisk będzie kładziony na umiejętność samodzielnej interpretacji zjawisk z dziedziny projektowania przez pryzmat teorii antropologicznych, społecznych i kulturowych. Ćwiczenia interpretacyjne pomogą studentom w krytycznej refleksji na temat własnej pracy projektowej i tego, w jaki sposób uwikłana jest ona w szersze problemy współczesności i jaką rolę pełni jako element kultury.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 semestru studiów II stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej.