Co robimy?

 


 

PRODUKT Projektowanie produktu i usług

Obszary nauczania na Wydziale Wzornictwa odpowiadają na wyzwania, które stawiają przed projektantkami i projektantami przemiany technologiczne, społeczne, kulturowe, a także pilna potrzeba troski o środowisko i planetę. Program jest także odzwierciedleniem zainteresowań, obszarów praktyki zawodowej oraz osobowości wykładowczyń i wykładowców. Studentki i studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania produktów codziennego użytku, usług, elementów transportu, a także rozwiązań skierowanych do konkretnych grup z uwzględnieniem ich potrzeb: dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Na Wydziale Wzornictwa powstają także projekty krytyczne i spekulatywne, które za pomocą narzędzi designu komentują problemy współczesności. Osoby studiujące mają szansę współpracować z firmami i rzemieślnikami. Wydział Wzornictwa wyposażony jest także w specjalistyczne pracownie, m. in. stolarnię, pracownię ceramiki, czy lakiernię.

 


 

PRZESTRZEŃ Projektowanie przestrzeni

Program studiów na Wydziale Wzornictwa obejmuje także obszary związane z przestrzenią publiczną i miastem. Studentki i studenci mają możliwość zajęcia się projektowaniem wyposażenia przestrzeni, przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb różnych grup korzystających z miasta, które często są wykluczone, a także z szacunkiem dla przyrody i zwierząt zamieszkujacych obszary zurbanizowane. Studentki i studenci projektują miejsca interakcji społecznej, wypoczynku, rekreacji, zwracając uwagę na to, że design jest ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie i zapewnianie równości. 

 


 

GRAFIKA Projektowanie komunikacji wizualnej

Studia na Wydziale Wzornictwa nie ograniczają się do nauki projektowania trójwymiarowych produktów. Integralną częścią kursu są zajęcia z komunikacji wizualnej. Ten komponent obecny był na naszym wydziale od momentu powstania. Początkowo grafika miała współistnieć z produktem, stąd akcent położony był na projektowanie interfejsów urządzeń, czy opakowań. Z czasem zajęcia z grafiki użytkowej stały się równoprawnymi elementami kształcenia, a studentki i studenci uczeni są poruszania się w różnorodnych mediach: od plakatu i książki, przez branding i opakowania, po projektowanie złożonej informacji wizualnej. Nie powielamy jednak programu studiów na wydziałach grafiki, lecz uczymy tych umiejętności w charakterystyczny dla nas sposób, ze szczególnym naciskiem kładzionym na funkcjonalność, myślenie systemem oraz integrację pomiędzy różnymi elementami procesu projektowego.

 


 

MODA Projektowanie ubioru (Katedra Mody)

W 2010 roku w ramach Wydziału Wzornictwa powstała Katedra Mody, która prowadzi studia na poziomie licencjackim. Jej kierownikiem jest Janusz Noniewicz. Katedra wyróżnia się autorskim programem nauczania, który skorelowany jest ze specyfiką globalnego rynku mody. Międzynarodowa kadra Katedry, w skład której wchodzą projektanci aktywnie działający w świecie mody, łączy nauczania projektowania ze sztuką, wprowadzając myśl krytyczną i osadzając tę dyscyplinę w społecznym kontekście. Co roku działalność Katedry wieńczona jest spektakularnym pokazem, podczas którego dziennikarze, krytycy mody, a także szeroka publiczność mogą po raz pierwszy zapoznać się z kolekcjami dyplomowymi absolwentów oraz bieżącą działalnością studentów. Jest to wydarzenie, które przyciąga międzynarodowe media i wpisało się już na stałe w wiosenną ofertę kulturalną stolicy.