Co nas wyróżnia?

 


 

Projektowanie zaangażowane społecznie

Wydział regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Mamy na koncie m. in. współpracę z organizacjami zajmującymi się leczeniem uzależnień, wspieraniem seniorów, osób niewidomych i niedowidzących. Proponowane przez studentki i studentów projekty, oprócz produktów, przyjmują często formę rozwiązań systemowych. Projektowanie zaangażowane społecznie to temat często poruszany w pracach dyplomowych, zarówno licencjackich jak i magisterskich.

 


 

Troska o środowisko

Zrównoważona, etyczna produkcja to jedna z najważniejszych tendencji współczesnego projektowania. Wydział Wzornictwa również podejmuje te kwestie zarówno podczas zajęć praktycznych, jak i teoretycznych. Poszukiwanie alternatywnych, odnawialnych materiałów i sposoby na przetwarzanie nadmiaru odpadów to jedne z najbardziej interesujących dla studentek i  studentów tematów. Temat ekologii jest podejmowany przez wszystkie pracownie i stanowi jeden z głównych filarów większości projektów. Studentki i studenci w swoich projektach chętnie sięgają po naturalne materiały oraz zwracają uwagę na projektowanie zrównoważonego procesu produkcji i dystrybucji.

 


 

Przestrzeń miejska

Projektowanie dla przestrzeni miejskiej to złożony i zróżnicowany obszar. Studentki i studenci mierzą się z nim już od pierwszych lat kursu licencjackiego. Realizowane przez nich projekty, tworzone niejednokrotnie we współpracy z instytucjami z kraju i zagranicy, a także z myślą o konkretnych miejscach, często zdobywają nagrody w konkursach, a następnie są wdrażane.

 


 

Dobre praktyki rzemiosła

Wydział Wzornictwa od lat stara się uwrażliwiać studentki i studentów na problem ginących zawodów. Co roku powstają projekty realizowane we współpracy z warszawskimi rzemieślnikami. Dzięki temu studentki i studenci nie tylko poznają nieprzemysłowe metody produkcji przedmiotów, lecz także uczestniczą we wspieraniu lokalnej tożsamości i tworzą pomost między tradycją a współczesnością. Rzemiosło stanowi także model i źródło inspiracji w poszukiwaniu alternatywnych wzorców pracy i produkcji, które stanowić będą przeciwwagę dla niezrównoważonego ekologicznie i społecznie modelu przemysłowego, którego wobec wyzwań kryzysu klimatycznego nie da się dłużej podtrzymywać. 

 


 

Technologia

W całym toku studiów szczególny nacisk kładziemy na technologię. Oprócz podstawowej wiedzy dotyczącej wymogów technologicznych i konstrukcyjnych, która jest potrzebna do projektowania przedmiotów zarówno w małej skali, jak i na użytek masowy, studentki i studenci poznają także najnowsze, innowacyjne technologie, które pomagają zmniejszyć negatywny wpływ produkcji przedmiotów na środowisko. Wiedza technologiczna jest kluczowa jeśli chodzi o pozytywne oddziaływanie na przemysł z myślą o łagodzeniu negatywnych skutków ekologicznych i społecznych wytwarzanych produktów. Oprócz troski o środowisko, zwracamy także szczególną uwagę na projektowanie takich użyć technologii, aby były one bezpieczne dla ludzi.