Badania w procesie projektowym


Prowadzące: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP, dr Karolina Dudek


Zajęcia mają na celu uświadomienie wartości badań eksploracyjnych i podejścia eksperymentalnego w procesie projektowym oraz dają możliwość zapoznania się z podstawowymi metodami stosowanymi przez projektantów. Podejmowane zadania mają przygotować studentów do samodzielnego prowadzenia podstawowych badań, analizowania ich wyników, walidacji rozwiązań i podejmowania decyzji projektowych w oparciu o zebraną informację zwrotną od użytkowników. W ramach zajęć będą realizowane zadania zespołowe.

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 semestru studiów II stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej