Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Wzornictwa

Trzecie spotkanie w cyklu Wyzwania Współczesności:
Internet, monopol, użytkownicy. Kto korzysta z korzystania?

Data: 23 marca, 14:00
Miejsce: Wybrzeże Kościuszkowskie 39, 1 piętro, sala 1.01


dr Alek Tarkowski

Socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji przełączającej społeczeństwo na cyfrowe. Założyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, członek Rady Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. W latach 2008-11 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Współautor raportu “Polska 2030′′. Współtwórca projektu “Kultura 2.0′′, poświęconego przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Interesuje się socjologią mediów i technologii cyfrowych; społecznymi i kulturowymi skutkami ich funkcjonowania w społeczeństwie, oraz otwartymi modelami produkcji wiedzy i kultury. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących otwartych modeli produkcji i dystrybucji treści, w szczególności otwartości zasobów publicznych. 


Wyzwania Współczesności to cykl spotkań zainicjowany przez Katedrę Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa w roku akademickim 2009/10 w przekonaniu, że rolą wyższej uczelni, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych, powinno być nie tylko kształcenie artystów i projektantów, ale także inteligencji, warstwy tradycyjnie przekazującej w Polsce wartości kulturowe i otwartej na wyzwania, jakie stawiają obecne czasy, a obecnie ustępującej miejsca tzw. profesjonalistom. W założeniach przyjęto bezpośredni kontakt studentów z ludźmi, którzy są w Polsce uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach, przy czym zapraszani są reprezentanci dziedzin, które nie są związane z dyscypliną projektowania ani działalnością artystyczną.

Konwersatorium jest projektem międzywydziałowym i ma charakter otwarty.

Organizacja:
Wydział Wzornictwa: dr Józef Mrozek, dr Magda Kochanowska
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną: dr Katarzyna Kasia
Wydział Sztuki Mediów: dr Monika Murawska

Wydarzenia

Więcej

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept