Wstęp do wiedzy o projektowaniu


Koordynator
dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Program
Zajęcia te (o charakterze propedeutyki) mają na celu wprowadzenie studentów I roku do tak kompleksowego zjawiska, jakim jest wzornictwo, tak, aby już od początku studiów mogli uzyskać ogólną orientację w tej dziedzinie i zapoznać się z jej podstawowymi pojęciami. Wykłady prowadzone są przez pracowników Wydziału Wzornictwa oraz Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki. Każdy 1,5 godzinny wykład stanowi krótki zarys problematyki, z którą studenci w formie rozszerzonej (na zajęcia semestralne lub roczne) zetkną się na następnych latach. Wówczas też otrzymają pełną listę lektur do każdego z tematów.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej