Warsztaty projektowe

W ramach zajęć studenci biorą udział w sześciu dwutygodniowych warsztatach i wykonują sześć projektów koncepcyjnych. Każdy z warsztatów realizowany jest pod opieką innego prowadzącego. Tematy dotyczą następujących obszarów:

  1. Eksperyment technologiczny i użytkowy – adi. Tomasz Rygalik
  2. Projektowanie krytyczne – adi. Daniel Zieliński
  3. Interwencje projektowe w przestrzeni publicznej – prof. Jerzy Porębski
  4. Ekologia i projektowanie usług – adi. Grzegorz Niwiński
  5. Bezpieczeństwo i projektowanie kryzysowe – adi. Artur Frankowski
  6. Projektowanie społeczne – prof. Michał Stefanowski

Zajęcia mają za zadanie otwierać się na nowe obszary projektowania i problemy cywilizacyjne, przygotować do szybkiego reagowania na zaobserwowane problemy, doskonalić umiejętności działania w zespołach projektowych, rozwijać zdolności korzystania z wiedzy ekspertów. Studenci podczas kursu „Warsztaty projektowe” zapoznają się ze wszystkimi obszarami projektowania opisanymi w misji Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie oraz pracują ze wszystkimi wykładowcami, którzy w kolejnych semestrach prowadzą projekty dyplomowe.