Teoria i krytyka designu


Prowadząca
dr Magda Kochanowska, adiunkt


Program
Cykl zajęć Teoria i krytyka dizajnu ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat teorii dyscypliny, kształcenie umiejętności analizy formy i semantyki przedmiotów, definiowania roli projektanta, użytkownika oraz analizy powiązania działalności projektowej z kontekstem kulturowym i szerszym – cywilizacyjnym.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 semestru studiów II stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej