Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego


Prowadzący
dr inż. Przemysław Siemiński
mgr Jerzy Szaniawski


Program

Główny temat projektowy zrealizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania technicznego, poprzez projektowanie, konstruowanie lub modernizację konstrukcji produktów przemysłowych, których konstrukcja podlega projektowaniu wzorniczemu. Są to obiekty, których elementy konstrukcyjne są widoczne oraz muszą spełniać określone wymagania (materiałowe, funkcjonalne, ergonomiczne, wytrzymałościowe, technologiczne, montażowe, ekonomiczne, trwałościowe, itp.). Proces projektowania jest wspomagany komputerowo poprzez system do parametrycznego modelowania przestrzennego (3D CAD).

  • Zaprojektować przedmiot użytkowy, wykonane techniką 3D, przy użyciu programu SolidWorks, którego prototyp zostanie wykonany w technologii przyrostowej FDM
  • Maksymalne zużycie materiału PLA – 50 cm3
  • Maksymalny czas druku to 3 godz.
  • Projekt należy przedstawić w prezentacji zapisanej w programie Power Point

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 roku studiów licencjackich, kierunku PPiKW, WW ASP w Warszawie