Pracownia Podstaw Technologii i Konstrukcji


Prowadzący
mgr Maciej Stefański


Program
Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wiadomościami
z technologii wytwarzania produktu oraz uświadomienie im konieczności podporządkowania projektowania wymaganiom technologicznym i konstrukcyjnym. Podczas zajęć studenci poznają najważniejsze technologie używane do wytwarzania projektowanych przez projektantów wzornictwa przedmiotów. Zakres przedstawionych informacji odpowiada podstawowej wiedzy jaką projektant wzornictwa powinien posiadać przy projektowaniu produktów jednostkowych, seryjnych i masowych. Technologie prezentowanie podczas wykładów podzielone są ze względu na rodzaj wykonywanych operacji (frezowanie, toczenie, cięcie itd.) i przedstawione na przykładach zastosowań w różnych materiałach.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej