Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: dzienne
Język: polski, angielski

Program

Studia II stopnia – specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej pozwalają studentom na poszukiwanie własnej drogi w zakresie podejmowanych tematów. Specjalny nacisk kładziony jest na projektowanie technologiczno-eksperymentalne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki lub odwołujące się do prognozowanych wynalazków, projektowanie społeczno-krytyczne dotyczące szeroko rozumianego projektowania nierynkowego oraz na kreowanie działań artystycznych i projektowych w przestrzeni publicznej. Program studiów przewiduje możliwość zajmowania się projektowaniem od strony teoretycznej. Wówczas celem jest opracowywanie nowych metod badań nad projektowaniem, metodologia projektowania, opracowywanie nowych metod wytwórczych, badania powiązań estetyki i wymogów rynku. Uzupełnienie programu stanowią kursy Zarządzanie Designem oraz Projektowanie Marki, a także badania pogranicza sztuki i designu. Studia zakładają maksymalną samodzielność studentów w realizacji założonych celów. Zadania projektowe często są wykonywane we współpracy ze specjalistami spoza dyscyplin projektowych. Absolwenci studiów II stopnia tej specjalizacji są gotowi do prowadzenia profesjonalnej działalności zawodowej oraz odznaczają się nieszablonowym innowacyjnym podejściem do procesu projektowego.

Struktura

SEM 1

Warsztaty Projektowe / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Projektowanie Interdyscyplinarne / dr hab. Jarosław Kozakiewicz
Projektowanie Marki / dr hab. Paweł Kowalewski
Zarządzanie Designem / dr Paweł Balcerzak
Seminarium Magisterskie / dr Magda Kochanowska, dr Józef Mrozek
Teoria i Krytyka Designu / dr Magda Kochanowska
Design Research / dr Agata Szydłowska

SEM 2

Projektowanie / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Projektowanie Interdyscyplinarne / dr hab. Jarosław Kozakiewicz
Kreacja Przekazu / prof. Ksawery Piwocki, mgr Jakub Marzoch
Teoria i Krytyka Designu / dr Magda Kochanowska
Design Research / dr Agata Szydłowska
Wyzwania Współczesności / dr Magda Kochanowska, dr Józef Mrozek, dr Katarzyna Kasia, dr Monika Murawska, dr Andrzej Leśniak

SEM 3 | DYPLOMOWY
Projektowanie – praca magisterska / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Kreacja Przekazu / prof. Ksawery Piwocki, mgr Jakub Marzoch Rozprawa teoretyczna przygotowywana pod kierunkiem promotora (wybór promotora spośród pracowników naukowych Wydziału Wzornictwa)

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem