Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej


Studia II stopnia
Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: dzienne
Język: polski, angielski


Program

Studia II stopnia – specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej pozwalają studentom na poszukiwanie własnej drogi w zakresie podejmowanych tematów. Specjalny nacisk kładziony jest na projektowanie technologiczno-eksperymentalne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki lub odwołujące się do prognozowanych wynalazków, projektowanie społeczno-krytyczne dotyczące szeroko rozumianego projektowania nierynkowego oraz na kreowanie działań artystycznych i projektowych w przestrzeni publicznej. Program studiów przewiduje możliwość zajmowania się projektowaniem od strony teoretycznej. Wówczas celem jest opracowywanie nowych metod badań nad projektowaniem, metodologia projektowania, opracowywanie nowych metod wytwórczych, badania powiązań estetyki i wymogów rynku. Uzupełnienie programu stanowią kursy Zarządzanie Designem oraz Projektowanie Marki, a także badania pogranicza sztuki i designu. Studia zakładają maksymalną samodzielność studentów w realizacji założonych celów. Zadania projektowe często są wykonywane we współpracy ze specjalistami spoza dyscyplin projektowych. Absolwenci studiów II stopnia tej specjalizacji są gotowi do prowadzenia profesjonalnej działalności zawodowej oraz odznaczają się nieszablonowym innowacyjnym podejściem do procesu projektowego.

Struktura

SEM 1

Warsztaty Projektowe / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Projektowanie Interdyscyplinarne / dr hab. Jarosław Kozakiewicz
Zarządzanie Designem / dr Paweł Balcerzak, dr Michał Roszkowski
Seminarium Magisterskie – do wyboru z oferty Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną (WZKW), na Wydziale Wzornictwa prowadzone jest Seminarium dyplomowe “Granice Designu” / dr hab. Magda Kochanowska, dr Józef Mrozek lub Seminarium dyplomowe “Design i jedzenie” / dr Agata Szydłowska, gościnnie dr Józef Mrozek
Wykład lub konwersatorium – do wyboru z oferty Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną (WZKW)

SEM 2

Projektowanie / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr Paweł Balcerzak, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Projektowanie Interdyscyplinarne / dr hab. Jarosław Kozakiewicz
Projektowanie Marki / dr hab. Paweł Kowalewski
Kreacja Przekazu / prof. Ksawery Piwocki, mgr Jakub Marzoch
Design i Kultura / dr Agata Szydłowska
Wyzwania Współczesności / dr hab. Magda Kochanowska, dr Józef Mrozek, dr Agata Szydłowska
Badania w procesie projektowym / dr hab. Magda Kochanowska

SEM 3 | DYPLOMOWY

Projektowanie – praca magisterska / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr Paweł Balcerzak, dr hab. Grzegorz Niwiński, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński
Kreacja Przekazu / prof. Ksawery Piwocki, mgr Jakub Marzoch

Rozprawa teoretyczna przygotowywana pod kierunkiem promotora (wybór promotora spośród pracowników Katedry Historii i Teorii Designu, Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną lub Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki)
Teoria i Krytyka Designu / dr hab. Magda Kochanowska