Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Czas trwania: 7 semestrów
Tryb studiów: dzienne
Język: polski

Program

Studia I stopnia – specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej zapewniają opanowanie fundamentalnych umiejętności zawodowych projektanta. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi zajęcia będące kanonem podstawowego wykształcenia, czyli trenuje umiejętności w zakresie kształtowania formy, funkcji, a także wykonywania makiet i prototypów obiektów lub przekazów wizualnych. Studenci wyższych lat kontynuują naukę w ramach Katedry Projektowania, gdzie wykorzystują i rozwijają wszystkie wcześniej zdobyte umiejętności, realizując zadania projektowe w warunkach zbliżonych do naturalnych. Absolwenci studiów I stopnia tej specjalności są gotowi do podjęcia pracy w zespołach projektowych, umieją budować założenia projektowe, opracować koncepcje rozwiązań z obszaru projektowania produktu, opakowań, komunikacji wizualnej, budować lub nadzorować realizację prototypów, dokonywać ich ewaluacji, a także uczestniczyć w procesie wdrożenia wzoru do produkcji. Wydział dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów ze studiami projektowymi, producentami oraz zagranicznymi uczelniami. Studenci biorą udział w praktykach zawodowych, a także uczestniczą w atrakcyjnych programach wymian międzynarodowych.

Struktura

SEM 1+2
Podstawy Projektowania / mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek
Modelowanie / mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek
Pracownia Technik Prezentacyjnych / mgr Jerzy Junosza-Szaniawski, mgr Zuzanna Łąpieś
Pracownia Podstaw Technologii i Konstrukcji / mgr Maciej Stefański
Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn / prof. Grzegorz Kowalski, mgr Ewa-Maria Śmigielska
Wstęp do Wiedzy o Projektowaniu / koordynacja dr Józef Mrozek
Słownik sztuki XX wieku / dr Piotr Słodkowski
Historia Sztuki / mgr Marek Machowski

SEM 3+4
Podstawy Projektowania II / prof. Wojciech Małolepszy, dr Robert Pludra
Pracownia Podstaw Projektowania Produktu Przemysłowego / mgr Jacek Surawski, mgr Dominik Głąb
Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej / dr Magda Małczyńska-Umeda, mgr Jakub Jezierski
Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego / dr inż. Przemysław Siemiński, mgr Jerzy Szaniawski
Pracownia Podstaw Ergonomii / prof. Czesława Frejlich, mgr Bronisław Świątkowski
Rysunek i Malarstwo / prof. Łukasz Korolkiewicz, mgr Mikołaj Chylak
Rzeźba / prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski
Historia Wzornictwa I / dr Agata Szydłowska (sem. 4)
Historia Sztuki / dr Anna Oleńska
Historia Filozofii / dr Piotr Teodorczuk

SEM 5+6
Projektowanie / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, prof. Wojciech Wybieralski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, mgr Bartek Mejor, mgr Paweł Grobelny, dr Maciej Konopka, dr hab. Bartosz Piotrowski, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński, mgr Paweł Jasiewicz
Pracownia Ergonomii / prof. Czesława Frejlich, mgr Bronisław Świątkowski (sem. 6)
Rysunek i Malarstwo / prof. Łukasz Korolkiewicz, mgr Mikołaj Chylak
Rzeźba / dr hab. Wiktor Gutt, mgr Cezary Koczwarski
Historia Wzornictwa II / dr Agata Szydłowska (sem. 5)

Podstawy badań w procesie projektowania / dr Karolina Dudek (sem. 5)
Projektowanie współczesne / dr hab. Magda Kochanowska (sem. 6)
Wzornictwo w Polsce / dr Krystyna Łuczak-Surówka
Historia Sztuki / dr Paweł Ignaczak
Estetyka / dr Piotr Teodorczuk
Teoria Mediów / dr Aleksander Zbrzezny

SEM 7 | DYPLOMOWY
Projektowanie – praca licencjacka / prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, prof. Wojciech Wybieralski, dr hab. Artur Frankowski, dr hab. Grzegorz Niwiński, mgr Bartek Mejor, mgr Paweł Grobelny, dr Maciej Konopka, dr hab. Bartosz Piotrowski, dr Tomek Rygalik, dr Daniel Zieliński, mgr Paweł Jasiewicz
Wiedza o Zawodzie / koordynacja 
Wykłady fakultatywne z zakresu humanistyki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną