Projektowanie Ubioru (Katedra Mody)


Studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb studiów: dzienne
Język: polski, angielski


Program

Studia I stopnia – specjalność projektowania ubioru zapewniają opanowanie niezbędnych umiejętności do podjęcia zawodu projektanta mody na współczesnym zglobalizowanym rynku mody. Zajęcia projektowe odbywają się w języku angielskim, prowadzone są przez absolwentów najważniejszych obecnie szkół mody na świecie (między innymi Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii i Central Saint Martins w Londynie). Studenci przechodzą pełen kurs szycia i konstrukcji ubioru, poznają proces projektowania zarówno poszczególnych form ubraniowych, jak i całej kolekcji mody; uczą się autorskiego projektowania tkanin, budowania profesjonalnego portfolio z użyciem rysunków, grafiki, typografii, filmów i fotografii. Poznają metody współczesnej fashion communication, budowania identyfikacji wizualnej własnej marki oraz zasad współpracy ze środkami masowego przekazu. Obowiązkowe praktyki zawodowe odbywają się w najsłynniejszych domach mody na świecie, gdzie studenci poznają zasady funkcjonowania globalnego rynku mody oraz jego powiązań z biznesem i gospodarką. W trakcie studiów studenci poznają metody badań kulturowych, które wykorzystują do poznawania historii mody w powiązaniu z szeroko pojętą historią kultury, a także uczą się wykorzystywania swojej wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych do budowania projektów modowych. Uczestnicząc w obowiązkowych międzynarodowych warsztatach uczą się niezbędnej we współczesnej modzie umiejętności pracy w wielokulturowych i wielonarodowych grupach projektowych.

Struktura

SEM 1+2
Projektowanie Ubioru / mgr Thorbjorn Uldam
Pracownia Mody / mgr Janusz Noniewicz
Pracownia Projektowania Materiałów / mgr Magdalena Komar
Pracownia Technologii i Konstrukcji Ubioru / mgr Katarzyna Koperczak, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka

Pracownia Krawiecka / mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka

Pracownia Projektowania Graficznego / mgr Dominika Wirkowska
Rzeźba / prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski
Rysunek / dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Historia Mody / dr Aleksandra Jatczak
Wiedza o Zawodzie / międzynarodowe warsztaty projektowe prowadzone przez zaproszonych projektantów z zagranicy

SEM 3+4
Projektowanie Ubioru / mgr Martina Spetlova
Projektowanie Mody / mgr Janusz Noniewicz
Pracownia Projektowania Materiałów / mgr Magdalena Komar
Pracownia Technologii i Konstrukcji Ubioru / mgr Katarzyna Koperczak, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka

Pracownia Krawiecka / mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka
Pracownia Projektowania Graficznego / mgr Dominika Wirkowska
Rzeźba / prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski
Rysunek / dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Historia Mody / dr Aleksandra Jatczak
Wiedza o Zawodzie / międzynarodowe warsztaty projektowe prowadzone przez zaproszonych projektantów z zagranicy

SEM 5+6
Obowiązkowe Praktyki Zawodowe
Projektowanie Ubioru / mgr Damien Fredriksen Ravn

Wykłady Katedry Mody / Warsztaty Muzeum Narodowego w Warszawie / dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, mgr Aleksandra Jatczak, mgr Krzysztof Skorupka
Pracownia Technologii i Konstrukcji Ubioru / mgr Katarzyna Koperczak, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka

Pracownia Krawiecka / mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka
Historia Mody / dr Aleksandra Jatczak

Proseminarium dyplomowe / mgr Janusz Noniewicz, mgr Dominika Wirkowska, prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski, mgr Magdalena Komar, dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, mgr Krzysztof Skorupka
Wiedza o Zawodzie / międzynarodowe warsztaty projektowe prowadzone przez zaproszonych projektantów z zagranicy

SEM 7 | DYPLOMOWY
Pracownia Dyplomowa / prof. Wiktor Gutt, mgr Janusz Noniewicz, mgr Damien Fredriksen Ravn, mgr Martina Spetlova, mgr Thorbjorn Uldam
Konsultacje / dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, mgr Magdalena Komar, mgr Katarzyna Koperczak, mgr Dominika Wirkowska, mgr Agnieszka Kacperska-Gałązka, mgr Krzysztof Skorupka, dr Aleksandra Jatczak, dr Cezary Koczwarski