Słownik sztuki XX wieku


Prowadzący
dr Piotr Słodkowski, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną


Program
Program nauczania przedmiotu „Słownik sztuki XX wieku” ma na celu zapoznać studenta z najważniejszymi pojęciami problematyzującymi obraz sztuki XX wieku, a także z najważniejszymi tradycjami i zjawiskami sztuki polskiej zestawionej z wybranymi zagadnieniami sztuki światowej tego czasu. W tym celu podstawowe informacje na temat kluczowych zjawisk i zagadnień zostają zaprezentowane w czterech blokach: Awangarda – Modernizm, Tradycje sztuki polskiej, Zjawiska sztuki polskiej problemowo, Centra sztuki. Teoretyczne ujęcie zostaje wzbogacone obszernym materiałem zdjęciowym, a także wizytami na wystawach w najważniejszych instytucjach sztuki.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej