Seminarium dyplomowe „Granice designu”


Prowadzący
dr Magda Kochanowska, adiunkt
dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Program
Zajęcia będą poświęcone dyskusji na temat granic współczesnego designu, prowadzonych na podstawie wybranych tekstów współczesnych teoretyków projektowania. Uczestnicy seminarium podzieleni zostaną na 3-4 osobowe zespoły i każdy z nich otrzyma jeden tekst do opracowania. Uzupełnieniem dyskusji będą fragmenty filmów, prezentacje i omówienia przykładów współczesnego projektowania. Pierwsze zajęcia seminarium poświęcone będą zasadom pisania teoretycznych prac dyplomowych.

 

Zajęcia do wyboru dla studentów studiów II stopnia (dedykowane w szczególności dla studentów 1 semestru studiów II stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej)