Pracownia Technik Prezentacyjnych


Prowadzący
mgr Jerzy Szaniawski, starszy wykładowca
mgr Zuzanna Łąpieś, asystent


Program
Celem programu Rysunku prezentacyjnego jest przekazanie studentom podstaw wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do posługiwania się rysunkiem jako narzędziem wspomagającym projektowanie, jako środkiem prezentacji projektów, oraz do wykonywania ilustracji technicznych, reklamowych itp. Przekazanie umiejętności budowania przekazu wizualnego. Wytworzenie u studentów świadomości niezbędnej w korzystaniu z konwencji rysunkowych oraz samodzielnej ich kreacji.
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: teoria widzenia, konstrukcje geometryczne stosowane w rysunkach perspektywicznych, konstrukcje geometryczne stosowane w rysunkach technicznych, konwencje rysunkowe, techniki wykonywania rysunków, zasady tworzenia prezentacji, zagadnienia związane z liternictwem i typografią, obsługa programów: CorelDraw, Illustrator, Photoshop, zasady dokumentowania prac.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej