Rekrutacja na Wydział Wzornictwa

 

Zapraszamy na Wydział Wzornictwa!


Studia licencjackie Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej

Studia licencjackie Projektowanie Ubioru
Studia magisterskie

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2021/22 zostaną opublikowane 20 marca 2021 r.

Do tego czasu można poglądowo zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi trybu rekrutacji oraz zasad przygotowania teczki, które obowiązywały w ubiegłym roku – Wyciąg z zasad rekrutacji na Wydział Wzornictwa 20/21

Osoby zainteresowanie studiami na Wydziału Wzornictwa specjalności Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej oraz Projektowania Ubioru zapraszamy na KURS PRZYGOTOWAWCZY.
Informacje na temat kursu można znaleźć w zakładce Kursy i konsultacje 

 

Zaproszenie od dziekana Wydziału Wzornictwa

Przywykło się traktować wzornictwo, design jako projektowanie rzeczy pięknych. W obecnych czasach to niewielka część prawdy o tym zawodzie. Design stał się dziedziną aktywności ludzkiej mającą wpływ na główne dylematy i wyzwania współczesności. Służąc swemu podstawowemu celowi jakim jest reagowanie na potrzeby ludzi; fizyczne, intelektualne, a nawet duchowe, design wpływa na jakość życia społeczeństwa.

Programując zasady kooperacji ludzi oraz wspomagając grupy społeczne, którym winniśmy wsparcie (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone) projektowanie pomaga budować właściwe relacje społeczne. Ma wpływ na poziom oraz jakość produkcji i usług, czym oddziałuje na modele konsumpcji oraz reguluje wpływ gospodarki na środowisko. Poprzez wybór proekologicznych materiałów i technologii oraz projektowanie właściwych modeli życia, design, obok zmian energetycznych i prawnych, oddziałuje decydująco na klimat i czystość planety.

Czerpiąc wprost z rozwoju technologii cyfrowych, projektowanie dba o zachowanie właściwych relacji pomiędzy samą technologią a ludźmi, starając się eliminować zagrożenia jakie stwarza oraz wykorzystywać jej potencjalne zalety. Jest to więc dziedzina aktywności ludzkiej o wielkim potencjale zmieniania świata w lepszym kierunku. Działanie wielowątkowe, ciekawe, o zróżnicowanych polach działania.

Według wszelkich prognoz design wymieniany jest wśród zawodów przyszłości, którego znaczenie wzrośnie, co gwarantować będzie jego stabilność jako źródła utrzymania. Dla tych, którzy obdarzeni są wrażliwością plastyczną, społeczną i ekologiczną, którzy są ciekawi świata, ale chcą ten świat zaprojektować od nowa, Wzornictwo będzie dobrym wyborem.

 

dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP

Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie