Pracownia Projektowania Ubioru 2


Prowadząca: Zuzanna Srebrna

Zadania realizowane w pracowni są nastawione na poszukiwanie znaczeń i świadome dobieranie środków wyrazu. Ubiór jest postrzegany w szerszym kontekście znaczeniowym, historycznym, symbolicznym, kulturowym, przestrzennym.  Realizowane sylwetki są osadzone w dialogu, kontekście kulturowym, stanowią współczesną, innowacyjną, autorską interpretacja tematu. Podczas realizacji istotne będzie wykorzystanie nietypowych materiałów, fascynacje strukturą, fakturą, kolorem, światłem, formą. Ważne jest także podejście trójwymiarowe, ruch i funkcja postaci widzianej nie tylko ze wszystkich stron ale także w różnych kontekstach, sytuacjach. Ubiór jest nośnikiem komunikacji, przez który wyrażamy nasze idee, stanowisko artystyczne, filozofie. Dlatego ogromnie ważne jest poszukiwanie i rozszerzanie własnego języka wypowiedzi, zadawanie pytań, innowacyjność, pomysłowość, a także rozwijanie własnej wizji projektowej w kontekście współczesnej mody. 

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Ubioru.