Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej


Studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb studiów: dzienne
Język: polski


Program

Studia I stopnia – specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej zapewniają opanowanie fundamentalnych umiejętności zawodowych projektanta. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi zajęcia będące kanonem podstawowego wykształcenia, czyli trenuje umiejętności w zakresie kształtowania formy, funkcji, a także wykonywania makiet i prototypów obiektów lub przekazów wizualnych. Studenci wyższych lat kontynuują naukę w ramach Katedry Projektowania, gdzie wykorzystują i rozwijają wszystkie wcześniej zdobyte umiejętności, realizując zadania projektowe w warunkach zbliżonych do naturalnych. Absolwenci studiów I stopnia tej specjalności są gotowi do podjęcia pracy w zespołach projektowych, umieją budować założenia projektowe, opracować koncepcje rozwiązań z obszaru projektowania produktu, opakowań, komunikacji wizualnej, budować lub nadzorować realizację prototypów, dokonywać ich ewaluacji, a także uczestniczyć w procesie wdrożenia wzoru do produkcji. Wydział dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów ze studiami projektowymi, producentami oraz zagranicznymi uczelniami. Studenci biorą udział w praktykach zawodowych, a także uczestniczą w atrakcyjnych programach wymian międzynarodowych.

 

 

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

DESIGN

Pracownia Podstaw Projektowania 1

Ppracownia Podstaw Projektowania 2

Projektowanie

Dyplom

Modelowanie

Pracownia Podstaw Projektowania Produktu Przemysłowego

Pracownia Technik Prezentacyjnych

Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej

Pracownia Podstaw Technologii i Konstrukcji

 

Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego

Pracownia Podstaw Ergonomii

  Pracownia Ergonomii

TEORIA

Wstęp do wiedzy o projektowaniu

 

Historia Wzornictwa 1

Historia Wzornictwa 2

Projektowanie współczesne

Wiedza o Zawodzie

 

 

 

 

Podstawy badań w procesie projektowania

Wzornictwo w Polsce

Słownik sztuki XX wieku

Historia Filozofii

Estetyka

Teoria Mediów

Historia Sztuki

Historia Sztuki

Historia Sztuki

SZTUKA

Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn

Pracownia Malarstwa i Rysunku 1

Pracownia Malarstwa i Rysunku 2

 

Pracownia Rzeźby i Multimediów