Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej oraz Projektowanie ubioru – kurs licencjacki

Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne I stopnia,
7 semestrów (tytuł licencjata)

Projektowanie produktu
i komunikacji wizualnej

Limit miejsc: 28

Projektowanie Ubioru
(Katedra Mody)

Limit miejsc: 12

Etapy egzaminu wstępnego

UWAGA: OBOWIĄZUJE OPRACOWANIE TEMATU DO TECZKI DLA OBYDWU SPECJALNOŚCI – do pobrania z zakładki egzaminy wstępne (pdf) lub ze strony: www.asp.waw.pl

 

I etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

  • prace plastyczne -nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cmx 70 cm;
  • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
  • opcjonalnie można złożyć do 3 plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami, itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

Uwaga – teczkę należy odebrać 30 maja w godz. 17:30 – 18:30. Kandydatom spoza Warszawy zalecamy złożenie teczki 30 maja, gdyż tego samego dnia jest jej odbiór. Kandydatom z Warszawy zalecamy złożenie teczki 29 maja.

Specjalność projektowanie ubioru: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

  • prace plastyczne -nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm)
  • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
  • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

Uwaga – teczkę należy odebrać 30 maja w godz. 17:30 – 18:30. Kandydatom spoza Warszawy zalecamy złożenie teczki 30 maja, gdyż tego samego dnia jest jej odbiór. Kandydatom z Warszawy zalecamy złożenie teczki 29 maja.

 

II etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: egzamin z rysunku; malarstwa (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: test z wyobraźni przestrzennej, rysunek produktu przemysłowego, zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej ze wskazanych materiałów.

Specjalność projektowanie ubioru: egzamin z rysunku (może być z użyciem koloru); (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera formę szkiców sylwetek (z użyciem koloru), po częsci projektowej krótka rozmowa w j. angielskim

 

III etap
autoprezentacja – sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Uwaga!
Prosimy o niewnoszenie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych na egzaminy wstępne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem