Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Wzornictwa

Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne I stopnia,
7 semestrów (tytuł licencjata)

Projektowanie produktu
i komunikacji wizualnej

Limit miejsc: 28

Projektowanie Ubioru
(Katedra Mody)

Limit miejsc: 12

Etapy egzaminu wstępnego

UWAGA: OBOWIĄZUJE OPRACOWANIE TEMATU DO TECZKI DLA OBYDWU SPECJALNOŚCI – do pobrania z zakładki egzaminy wstępne (pdf) lub ze strony: www.asp.waw.pl

 

I etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

Uwaga – teczkę należy odebrać 31 maja ok. godz. 18:00. Kandydatom spoza Warszawy zalecamy złożenie teczki 31 maja, gdyż tego samego dnia jest jej odbiór. Kandydatom z Warszawy zalecamy złożenie teczki 30 maja.

Specjalność projektowanie ubioru: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu.

Uwaga – teczkę należy odebrać 31 maja ok. godz. 18:00. Kandydatom spoza Warszawy zalecamy złożenie teczki 31 maja, gdyż tego samego dnia jest jej odbiór. Kandydatom z Warszawy zalecamy złożenie teczki 30 maja.

 

II etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: egzamin z rysunku; malarstwa (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: test z wyobraźni przestrzennej, rysunek produktu przemysłowego, zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej ze wskazanych materiałów.

Specjalność projektowanie ubioru: egzamin z rysunku (może być z użyciem koloru); (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera formę szkiców sylwetek (z użyciem koloru), po częsci projektowej krótka rozmowa w j. angielskim

 

III etap
autoprezentacja – sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Uwaga!
Prosimy o niewnoszenie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych na egzaminy wstępne.

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept