Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej oraz Projektowanie ubioru – studia pierwszego stopnia

Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne I stopnia,
7 semestrów (tytuł licencjata)

Projektowanie produktu
i komunikacji wizualnej

Limit miejsc: 28

Projektowanie Ubioru
(Katedra Mody)

Limit miejsc: 14

Etapy egzaminu wstępnego

UWAGA: OBOWIĄZUJE OPRACOWANIE TEMATU DO TECZKI (DLA KAŻDEJ SPECJALNOŚCI JEDEN TEMAT) – do pobrania z zakładki Rekrutacja na Wydział Wzornictwa (pdf) lub ze strony: www.asp.waw.pl

 

I etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi.

Specjalność projektowanie ubioru: złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi.

II etap
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej: egzamin z rysunku; malarstwa (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: test z wyobraźni przestrzennej, rysunek produktu przemysłowego, zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej ze wskazanych materiałów.

Specjalność projektowanie ubioru: egzamin z rysunku (może być z użyciem koloru); (studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni; tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, itp.) i rzeźby (interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie);
egzamin projektowy: zadanie projektowe – odpowiedź na postawiony problem projektowy, rozwiązanie zadania przybiera formę szkiców sylwetek (z użyciem koloru), po części projektowej następuje krótka rozmowa w j. angielskim dotycząca wykonanego projektu.

III etap
autoprezentacja – sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Uwaga!
Prosimy o niewnoszenie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych na egzaminy wstępne. Dla osób, które będą miały przy sobie tego typu urządzenia, będzie zorganizowany depozyt.