prof. Ksawery Piwocki

Urodzony w Warszawie. W 1967 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, stopień magistra uzyskał w 1973 roku, doktorat w 1982 roku, kwalifikacje II stopnia w 1995 roku, stanowisko profesora ASP w Warszawie w 1996 roku, tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2010 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 2011 roku. Na akademii warszawskiej pracuje od 1973 roku, początkowo na Wydziale Architektury Wnętrz, od 1991 roku na Wydziale Wzornictwa. Dziekan Wydziału Wzornictwa w latach 1999 – 2004 i 2012 – 2016 wybrany na to stanowisko do 2020 roku. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybrany na dwie kadencje 2004 – 2007 i 2007 – 2012. Od 1995 roku wykładowca, a następnie dyrektor programowy Warszawskiej Szkoły Reklamy.

W latach 2002 – 2007 profesor i kierownik Katedry Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Członek Komisji programowych Muzeum Narodowego, „Programów Norweskich” przy MKiDN. Promotor 6 prac doktorskich, recenzent kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych. Współautor kilkunastu projektów badawczych i wdrożeniowych, autor kilkudziesięciu publikacji i udokumentowanych wystąpień w kraju i za granicą.

Autor kilkudziesięciu opracowań porównawczych z zakresu Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Odznaczony nagrodami uczelnianymi, nagrodami rektorskimi I st. odznaczeniem Pegaz w 2000 roku, Złotym Krzyżem zasługi w 2004 roku, International Socrates Award – Oxford w 2006 roku, Srebrnym Medale Gloria Artis i Nagrodą Ministra Kultury I st. w 20012 roku, honorowym odznaczeniem Towarzystwa Przyjaciół ASP w 2012 roku, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta w 2014 roku. W latach 1974 – 2002 redaktor graficzny tygodników i miesięczników, założyciel i współwłaściciel firm projektowych i studiów graficznych. Sześć wystaw indywidualnych, (grafiki użytkowej, projektów wystawienniczych), udział w 6 wystawach grafiki użytkowej i realizacji wystawienniczych. Autor kilkudziesięciu projektów graficznych; znaków firmowych, identyfikacji firm, opracowań wydawniczych – encyklopedii, albumów, książek, zabawek z papieru, kalendarzy.

Projekty i realizacje 19 wystaw muzealnych i 3 wnętrz użytkowych, w tym: „Srebra Funduszu Obrony Narodowej” w Zamku Królewskim w Warszawie w 1991 roku, „55 Rocznica Powstania Warszawskiego” w Muzeum Miasta St. Warszawy w 1999 roku, „Skarby ze Środy Śląskiej” dla Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 2001 roku,” Żydowskie Święta Religijne” dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 2003 – 2004 i dla tego muzeum „ Broń z XVI – XVII wieku ze zbiorów muzeów ze Lwowa”, 2004 – 2005, projekt i realizacja wraz z przebudową ekspozycji „Archeologia Polski” Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 2006 – 2009, „Gra Obrazami” wystawa inauguracyjna w odrestaurowanym Muzeum Narodowym w Kielcach, 2010 – 2011, „Tańce Ludowe –Wystawa Paryska 1936” Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2012, projekt i konsultacje przebudowy ekspozycji „Czas Świętowanie” Muzeum Etnograficzne w Warszawie,2011 – 2012, (realizacja bez nadzoru), koncepcja ekspozycji „Powstanie Państwa Polskiego” dla projektowanego Muzeum Łęczyckiego, 2012, koncepcja wystawy „Rzeki Pamięci” w Starej Elektrowni dla Miasta Łódź, 2014″

 

Prowadzi: Pracownia Kreacji Przekazu