Pracownia Rzeźby i Rysunku R1


Prowadzący
prof. Grzegorz Kowalski
dr Ewa Maria Śmigielska, asystent


Program

Pracownia Rysunku i Rzeźby dla I Roku na Wydziale Wzornictwa, wprowadza studentów w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni. Program pracowni nawiązuje do tradycji Pracowni Rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza w zakresie studium natury oraz do Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn Oskara Hansena w zakresie podstaw kompozycji w przestrzeni. W części rzeźbiarskiej uwzględnione zostały ćwiczenia z konstrukcji, kształtowania bryły, ekspresji materiału w oparciu o studium modela. W części kompozycyjnej uwzględnione zostały ćwiczenia z zakresu podstawowych pojęć kompozycyjnych takich jak : rytmy czasoprzestrzenne, kontrast i analogia, skala, kombinatoryka elementów. Ćwiczenia te wykonywane są przy użyciu form abstrakcyjnych w przestrzeni teoretycznej (w pracowni) oraz w konkretnej sytuacji w plenerze. Sięgnięcie do dorobku wymienionych pedagogów jest fundamentem naszej dydaktyki opartej na indywidualnej ekspresji studenta a z drugiej strony poszerzającej jego świadomość budowy formy przekazu. W drugim semestrze studenci poznają zasady „tworzenia we współdziałaniu” – oryginalnej metody zainicjowanej w latach 80. ub. wieku na Wydziale Wzornictwa przez Wiktora Gutta i Grzegorza Kowalskiego. Zajęcia Rzeźby i Rysunku prowadzone są we wzajemnym merytorycznym uzupełnieniu. Ćwiczenia z rysunku odnoszą się zarówno do form abstrakcyjnych w przestrzeni jak do studium natury (modela). Analizie rysunkowej poddawane są różne aspekty przestrzeni: perspektywa, światło, kontrasty, rytmy zaś w przypadku studium natury: analiza pozy, kierunki, proporcje, masy i ciężary, studium światła, i w konkluzji – ekspresja ciała modela. Studenci w praktyce poznają podstawowe zagadnienia techniczne warsztatu rzeźbiarskiego i rysowniczego. W semestrze letnim wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizowane są warsztaty w Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Poprzedza je cykl wykładów o historii i dorobku Profesora Oskara Hansena. Warsztaty w Szuminie to praktyczne ujęcie Formy Otwartej. Prowadzący kładą główny nacisk na pracę ze studentami realizowaną w procesie indywidualnym a w grupie na tworzenie we współdziałaniu. Roczna praca przygotowuje studenta do dalszego rozwoju indywidualnej ekspresji artystycznej. Przy pracowni działa Koło Naukowe.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej

Zajęcia poza wyjazdami plenerowymi oraz warsztatowymi prowadzone są w I i II semestrze razy w tygodniu : wtorki, godz. 09:00-18:00