Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn


Prowadzący:
dr Ewa Maria Śmigielska, adiunkt
mgr Antonina Konopelska, wykładowca


Specjalność
Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn dla I Roku – Pracownia R1
Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn I Roku na Wydziale Wzornictwa, wprowadza studentów w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni. Program pracowni nawiązuje do tradycji Pracowni Rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza w zakresie studium natury oraz do Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn Oskara Hansena w zakresie kompozycji w przestrzeni.
W części rzeźbiarskiej uwzględnione zostały ćwiczenia z konstrukcji, kształtowania bryły. W części kompozycyjnej uwzględnione zostały ćwiczenia z zakresu podstawowych pojęć kompozycyjnych takich jak : rytmy czasoprzestrzenne, kontrast i analogia, skala, kombinatoryka elementów. Ćwiczenia te wykonywane są przy użyciu form abstrakcyjnych w przestrzeni teoretycznej (w pracowni) oraz w konkretnej sytuacji w plenerze.
Sięgnięcie do dorobku wymienionych pedagogów jest fundamentem naszej dydaktyki opartej na indywidualnej ekspresji studenta a z drugiej strony poszerzającej jego świadomość budowy formy przekazu.
W drugim semestrze studenci poznają zasady „tworzenia we współdziałaniu” – oryginalnej metody zainicjowanej w latach 80. ub. wieku na Wydziale Wzornictwa przez Wiktora Gutta i Grzegorza Kowalskiego.
Zajęcia Rzeźby i Rysunku prowadzone są we wzajemnym merytorycznym uzupełnieniu.
Ćwiczenia z rysunku odnoszą się zarówno do form abstrakcyjnych w przestrzeni jak do studium natury (modela). Analizie rysunkowej poddawane są różne aspekty przestrzeni: perspektywa, światło, kontrasty, rytmy zaś w przypadku studium natury: analiza pozy, kierunki, proporcje, masy i ciężary, studium światła, i w konkluzji – ekspresja ciała modela. Studenci w praktyce poznają podstawowe zagadnienia techniczne warsztatu rzeźbiarskiego i rysunkowego.
W semestrze letnim wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizowane są warsztaty w Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Poprzedza je cykl wykładów o historii i dorobku Profesora Oskara Hansena. Warsztaty w Szuminie to praktyczne poznanie aspektów Formy Otwartej.
Prowadzący kładą główny nacisk na pracę ze studentami realizowaną w procesie indywidualnym a w grupie na tworzenie we współdziałaniu.
Roczna praca przygotowuje studenta do dalszego rozwoju indywidualnej ekspresji artystycznej.
Przy pracowni istnieje intensywnie działające Koło Naukowe.
Pracownia dyplomująca

Zajęcia poza wyjazdami plenerowymi oraz warsztatowymi prowadzone są w I i II semestrze dwa razy w tygodniu grupach 15 osobowych w trybie modułowym: poniedziałki i wtorki, godz. 09:00-18:00